• head_banner_01

Kvalifikacijska čast

Osnovni podatki

>>>

1 (3)
1 (2)
1 (1)
Pollutant discharge permit receipt

Potrdilo o izpustu onesnaževal

General taxpayer certificate

Splošno potrdilo davčnega zavezanca

Filing receipt of customs import and export sender and receiver

Vložitev potrdila o uvozu in izvozu carinskega pošiljatelja in prejemnika

Record registration form of foreign trade operators

Evidenčni registracijski obrazec zunanjih trgovinskih subjektov

Častno spričevalo

>>>

Environmental management system certificate

Certifikat sistema ravnanja z okoljem

Demonstration unit of honest operation

Demonstracijska enota poštenega delovanja

Credit certificate

Kreditno potrdilo

Certificate of good faith

Potrdilo o dobri veri

Occupational health system certificate

Certifikat sistema zdravja dela

Integrity management certificate

Certifikat upravljanja integritete

Quality system certificate

Certifikat sistema kakovosti

1

Naše podjetje je 27. septembra 2020 osvojilo nacionalno visokotehnološko podjetje

Association certification

Certifikat združenja

Pravica intelektualne lastnine

>>>